مطالب با تگ ‘چشم’

۱۷۲

نبودنت طوری چشم را می‌زند که اشکم در می‌آید.

۱۳۸

در خشکسالی آرزوها، چشم‌ها پرآبند.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.