مطالب با تگ ‘چرخه معیوب’

۱۴۹

نیمه گمشده‌مان دست دیگری گمشده


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.