مطالب با تگ ‘هوشیار’

۹۸

به یاد روزگاری که هوشیار و بیدار داشتیم غبطه می‌خورم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.