مطالب با تگ ‘نوروز’

۱۵۵

«نو»روز به «کهنه‌»‌گی این روزگار رنگ باخته است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.