مطالب با تگ ‘نقاشی’

۹۲

آن‌قدر می‌نویسم تا ته بکشم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.