مطالب با تگ ‘نام’

۱۴۸

نامجو نشدم، اما جویای نامم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.