مطالب با تگ ‘مشهور’

۱۳۹

گاهی اتفاق و ندانم‌کاری دو نفر آدم‌های بزرگی را تحویل جامعه می‌دهد.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.