مطالب با تگ ‘قربت’

۱۴۶

خرابه‌‌ی غربت، خشت قربت را کم دارد.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.