مطالب با تگ ‘فهم’

۶۴

آدم نفهمی بود؛ از توان فهم بقیه خارج بود.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.