مطالب با تگ ‘شناختن’

۱۲۱

گم و گور شد تا خودش را پیدا کند.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.