مطالب با تگ ‘سلام’

۱۴۱

+ به امیر سلام برسون
– تو هم سلام برسون
+ به امیر؟!


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.