مطالب با تگ ‘دیگری’

۱۵۰

از زمانی که تنهایی را در آغوش گرفته جایی برای دیگری باقی نمانده است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.