مطالب با تگ ‘خبر’

۱۲۴

+ از بابا خبرت رو گرفتم.
– پس چه خبر از من؟!


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.