مطالب با تگ ‘جنایت’

۱۲۷

دست‌اندازی تو به من جنایتی خوش‌آیند است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.