مطالب با تگ ‘تمرکز’

۱۵۳

زمانی که برای تمرکز کردن در توالت مشکلی نداشته باشم، حالم خوب است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.