مطالب با تگ ‘استرالیا’

۱۱۹

اگر می‌توانستم با ایران ازدواج می‌کردم و اقامت استرالیا را برایش می‌گرفتم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.