مطالب با تگ ‘آرزو’

۱۳۸

در خشکسالی آرزوها، چشم‌ها پرآبند.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.