۱۹

برای ن – ض – ط

+ این زندگی قسمتای بدش کی تموم میشه به قسمتای خوبش برسه؟
– قسمتای خوبش دوران بچگی بود که تموم شدن!



*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.