۱۴

هر چه بیشتر زندگی می‌کنم به مرگ امیدوارتر می‌شوم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.