۱۳

به الف – خ

حاصل تقسیم احساساتم بر احساساتش تعریف نشده است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.