۹

دلتنگی‌هایم یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.