۱۷۲

نبودنت طوری چشم را می‌زند که اشکم در می‌آید.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.