۱۷۰

اینجا که گیر کرده‌ام دو راهی نیست، چهارشاخ‌گاردان اتصال‌کوتاه شده است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.