۱۶۹

عوائد حاصل از نمایشگاهی از تابلوهای خالی را برای درمان نابینایان صرف کرد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.