۱۶۰

به امید زمین‌گیر شدن در کنارت، پیر می‌شوم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.