۱۵۹

در جشنواره‌‌ی تنهایی‌ از رمان سکوت تقدیر شد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.