۱۵۴

برای س – س:

هر ساعت بدون تو، به اندازه‌ی ده ساعت به رویای با تو بودن می‌اندیشم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.