۱۵۳

زمانی که برای تمرکز کردن در توالت مشکلی نداشته باشم، حالم خوب است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.