۱۵۱

زمانی به دنبال همراهی می‌گردم که مشکلم با تنهایی حل شده باشد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.