۱۵۰

از زمانی که تنهایی را در آغوش گرفته جایی برای دیگری باقی نمانده است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.