۱۴۴

زندگی کردن فعلیست که فاعل و مفعولش ماییم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.