۱۳۵

برای س – س:

در امتداد مرز مشترک‌‌مان تا ناشناخته‌‌ها تو را چشم در راهم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.