۱۳۴

این عادلانه نیست که من چون تویی دارم و تو دیگری و دیگری دیگری.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.