۱۲۸

قهوه‌ی تلخ از احساس که حرف زد همه به او خندیدند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.