۱۲۳

تنهاییم را با اسارت هیچ موجودی پر نخواهم کرد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.