۱۲۲

کاش عادت همیشه ماهانه بود، نه همیشگی.


به وداع، عادت کرده‌ایم.
به جای خالی، عادت کرده‌ایم.
به غم، عادت کرده‌ایم.
به آه، عادت کرده‌ایم.
به تنهایی، عادت کرده‌ایم.
به طلوع، عادت کرده‌ایم.
به غروب، عادت کرده‌ایم.
به زندگی، عادت کرده‌ایم.
کاش عادت همیشه ماهانه بود، نه همیشگی.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.