۱۱۹

اگر می‌توانستم با ایران ازدواج می‌کردم و اقامت استرالیا را برایش می‌گرفتم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.