۱۱۳

به چیزی که دل ندارد دل نبند؛ حتی آدم‌ها!*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.