۱۱۰

از بس به تور حیوانات خورده‌ام به آدم بودنم شک کرده‌ام.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.