۱۰۷

دنیا بدترین زندان تاریخ است که با بیداری به مخوف‌‌ترین شکل ممکن، شکنجه‌‌ات می‌‌کند.

بر خاموشی دراز می‌‌کشم، سکوت را در می‌‌نوردم. افکارم را از اقصی‌‌نقاط منتهی‌الیه ذهنم جمع می‌‌کنم و با آن‌‌ها چهره‌‌ات را با ظرافت و زیبایی تمام متصور می‌‌شوم؛ و همان جا روبرویت می‌‌نشینم و برای ثانیه‌‌ها، دقیقه‌‌ها و ساعت‌‌ها براندازت می‌‌کنم و یک‌‌هو، و یک‌‌هو مشعل بیداری می‌‌افتد به جانم. دنیا بدترین زندان تاریخ است که با بیداری به مخوف‌‌ترین شکل ممکن شکنجه‌‌ات می‌‌کند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.