۹۹

(تنهایی به توان غربت) منهای قربت برابر است با سکوت منهای امید.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.