۹۸

به یاد روزگاری که هوشیار و بیدار داشتیم غبطه می‌خورم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.