۸۹

در فاحشه‌خانه یک سری خالی می‌شوند و یک سری پُر. در زندگی‌ام یک سری خالی می‌شوند و من پُر.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.