۸۱

شورش کلمات با حکمرانی سکوت در اقیانوس تنهایی تماشاییست.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.