۷۵

True story:
me: I’m gonna kill myself
Siri: looking for suicide prevention centres … This suicide prevention centre; It’s pretty far from you!

واقعی:
من: می‌خوام خودم رو بکشم
سیری: جستجو برای مرکز پیشگیری از خودکشی … این مرکز از شما بسیار دور می‌باشد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.