۷۳

به و برای الف – ش

+ این یعنی تمام شد؟
– از اول هم چیزی شروع نشده بود*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.