۶۷

تمام شد. تمام شد. تمام شد. تمام شد. تمام شدن‌ها تمامی ندارند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.