۶۴

آدم نفهمی بود؛ از توان فهم بقیه خارج بود.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.