۶۰

برای ح – م

مرگ در دورترین نقطه‌ی زندگی از رگ گردن به آدمی نزدیک‌تر است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.