۵۷

همه سرکارند؛ حتی مهُ خورشیدُ فلک!*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.